APLIKOVANÝ VÝZKUM | GROUP AT s.r.o.

 

APLIKOVANÝ VÝZKUM

Strategické partnerství

V roce 2009 započala naše smluvní investiční spolupráce s několika subjekty v oblasti uplatnění výsledků výzkumu v průmyslovém prostředí.

V oblasti výzkumu a vývoje naše společnost dlouhodobě vyhledává nové příležitosti ke spolupráci s různými subjekty při uplatnění know-how s licenční či patentovou ochranou v rozsáhlém portfoliu možností.

Oblasti možností uplatnění našeho stávajícího know-how:

Strojnictví

 Propelery

 Čerpadla

 Kompresory

  Vývěvy

 Ventilátory

 Dopravní systémy

Energetika

 Hydrogenerátory

 Turbíny

 Spalovací motory

 Geotermální technologie

Zdravotnictví

 Umělé srdce

Stále hledáme nové možnosti, pokud disponujete zajímavými nápady, volnými finančními prostředky, nebo jen chutí a schopnostmi uplatnit se v této oblasti – oslovte nás!

 

Group AT s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850 |