ENERGETIKA | GROUP AT s.r.o.

 

ENERGETIKA

Zabýváme se především obnovitelnými zdroji energie (OZE)

Obnovitelné zdroje energie jsou trvale neopomenutelnou součástí energetického mixu s vysokým potenciálem budoucího rozvoje. Naše společnost nabízí široké portfolio služeb v oblasti podpory přípravy, realizace, provozu i financování projektových záměrů všech typů OZE u projektů všech velikostí.

Rozsah našich služeb souvisí s naším know-how v oblasti technologií a individuálního technického řešení každého projektu OZE, na zkušenostech z administrativní přípravy, řízení a technického dozoru projektů, uvádění zařízení do trvalého provozu i řešení provozní problematiky a vyhodnocování provozu projektů využití OZE. Tyto služby nabízíme jak investorům, developerům a provozovatelům tak i bankám a dalším subjektům či institucím.

Portfolio OZE, kterému se dlouhodobě věnujeme, zahrnuje komplexní škálu typů obnovitelných zdrojů

 fotovoltaiku i fototermiku

 větrnou energetiku

 hydro energetiku

 získávání bioplynu z biomasy a jeho zpracování

 pyrolýzní termiku

 geotermální energie

V oblasti konzultační podpory využití OZE nabízíme:

 Strategické poradenství a posudky

 Předběžné studie proveditelnosti, technicko-ekonomické optimalizace a konzultace

 Technické due-diligence (TDD) ve všech stádiích přípravy a provozu

 Technický dozor při realizaci projektů využití OZE a uvedení do provozu

 Energetický audit / energetický posudek projektů využití OZE v souladu s legislativními požadavky potvrzený autorizovanou osobou

 Finanční analýzy business plánu projektů využití OZE Žádosti o podporu projektů využití OZE v rámci příslušných dotačních programů

 Řízení realizace projektů od A do Z

Expertní podpora investorů v případě akvizic a fúzí

 

Group AT s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850 |