RESTRUKTURALIZACE A FIREMNÍ FINANCE | GROUP AT s.r.o.

 

RESTRUKTURALIZACE A FIREMNÍ FINANCE

Správa, restrukturalizace a řízení

V této oblasti pro klienta řídíme změny vedoucí ke zvýšení výkonnosti společností a uspokojení požadavků jejich vlastníků.

Způsoby dodání jednotlivých služeb mohou být různé a pohybují se od poradenství až po přímý výkon řízení dílčí oblasti nebo celé společnosti.

Součástí týmu je vždy odborník na strukturování řízení se zkušenostmi v daném odvětví.

Na projektech úzce spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří disponující týmem právníků s dlouholetými zkušenostmi z této právní oblasti, kteří zajišťují právní stránku. Tým zastřešuje jeden z partnerů společnosti, který osobně dohlíží na celý průběh.

Společnosti v krizi vyžadují implementaci souboru okamžitých opatření, které budou mít za cíl v co možná největší míře snížit ztráty plynoucí z možné úpadkové situace, zachovat produktivní aktiva a tam, kde je to možné, sestavit dlouhodobý restrukturalizační plán.

Nabízíme poradenství při restrukturalizaci a reorganizaci společností

 Analýza konkurenceschopnosti podniku

 Zpracování business a finančního plánu

 Analýza a sestavení strategického plánu Zpracování krizového plánu

 Zpracování reorganizačního plánu

 Poradenství při vyjednávání s bankami a investory

 Analýza a vyhodnocení nabídek financování

 Vyjednání podmínek financování s oslovenými subjekty a investory

Investiční poradenství

 Akvizice podniků

 Prodeje podniků

 Vyhledání strategického či finančního partnera

 Manažerské odkupy a zadlužené odkupy

Ekonomické poradenství

 Snižování nákladů

 Zavedení a zefektivnění controllingu

 Optimalizace nákladových struktur

 Nastavení kalkulací

 

Group AT s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850 |