Velkoobchod | GROUP AT s.r.o.

 

VELKOOBCHOD

Dlouhodobě realizujeme exportní a importní aktivity v oblasti energetických surovin a zboží. Pro zájemce o poradenství v oblasti obchodu při exportu či importu a po specifikaci kritérií, která odpovídají vybranému trhu nabízíme služby:

 Vytipování vhodné kategorie zboží podle harmonizovaného systému popisu zboží, aby bylo možné správně identifikovat relevantní podmínky ve vztahu k celnímu řízení

 I dentifikace specifik v oblasti podnikání zadavatele, na která bude brán při analýze exportních a importních příležitostí zřetel

 Na základě exportních a importních specifik relevantního trhu provede vyhodnocení příležitostí pro daný segment

 

Group AT s.r.o. | Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 | +420 602 119 850 |